OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Podporovatelia

>>> MESTO PÚCHOV

>>> Púchovská kultúra, s.r.o.

- zriaďovateľ - zastrešovateľ našich aktivít

 

>>> FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV, o.z.

- príjem podielu dane "2%"; finančné, materiál. a tech. zabezpečenie