OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Podporovatelia

>>> MESTO PÚCHOV

 

>>> Púchovská kultúra, s.r.o.

- zriaďovateľ - zastrešovateľ našich aktivít

 

>>> FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV, o.z.

- príjem podielu dane "2%" a iných darov; finančné a materiálovo-technické zabezpečenie

 

>>> rodičia, priatelia, bývalí členovia

- účasťou v hľadisku a darovaním ich "2%"