OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Podporovatelia

>>> MESTO PÚCHOV

>> v roku 2019 aj dotáciou v sume 1 000 € na projekt obnovy krojových súčastí pre OZ FSP a schválením dotácie 3 000 € pre PK s.r.o. na reprezentačný zájazd na festival do bieloruského družobného mesta Bobrujsk

 

>>> Púchovská kultúra, s.r.o.

- zriaďovateľ - zastrešovateľ našich aktivít

 

>>> FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV, o.z.

- príjem podielu dane "2%"; finančné, materiál. a tech. zabezpečenie