OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Granty a dotácie

S podporou hlavne cez združenie Dom Kultúry Púchov a Folklórne srdce Púchov, o.z. podané žiadosti:

ÚSPEŠNÉ:

> 2012 > Nadácia SPP - Dedičstvo regiónov -- Púchovská dolina - naše dedičstvo -- schvalených 1 100 € (nákup krojových súčastí)

 

> 2013 > MK SR - podprogram 7.3 -- Návrat ku koreňom regiónu -- schvalených 1 000 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

 

> 2015 > MK SR - podprogram 7.3. -- Dedičstvo Púchovskej doliny -- schválených 1 500 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

> 2015 > TSK -- Tanečná obuv -- schválených 400 € (nákup tanečnej obuvy, spolufinancovanie min. 50%)

 

2016 > FPU - Program 4.2 -- "5 do 45" - 45.výročie FS Váh -- schválených 3 000 € (nákup krojových súčastí, zabezpečenie propagácie, prenájom svetelnej a zvukovej techniky, spolufinancovanie min. 5%)

> 2016 > Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (cez žiadosť na TSK) -- schválených 500 € (ozvučenie, podpora programu FS Váh k 45.výročiu)

 

> 2017 > FPU - Program 4.2 -- Poklady z Omšenia -- schválených 2 000 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

 

2019 > Mesto Púchov -- „Malými krokmi k 50.výročiu FS VÁH“ – 1.časť -- schválených 1 000 € -- (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 10%)

2019 > FPU - Program 4.6 -- "Folklór a jeho zdieľanie" - FS Váh reprezentuje vo Francúzsku -- schválených 2 000 € (cestovné náklady, spolufinancovanie min. 5%)

2019 > FPU - Program 4.3.2 -- "Z Púchova cez Šumiac na Šariš" -- schválených 3 500 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

2019 > TSK -- "Fešácki muzikanti" -- schválených 500 € -- (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 50%)

 

NEÚSPEŠNÉ:

> 2016 > FPU - Program 5.1 -- FS Váh mieri na festival do Nemecka -- žiadaných 3 325 € (autobusová doprava na zájazd, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nízke bodové hodnotenie projektu

> 2017 > FPU - Program 4.3.1 -- Poklad z Omšenia -- žiadaných 3 260 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nezaradené do programu, odporučené podať opäť v rámci iného programu

2017 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór - podprogram Ukáž sa -- Truhlica pokladov z Omšenia -- žiadaných 1 500 € (nákup krojových súčastí a autorský honorár choreografa, spolufinancovanie min. 5%)

2017 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór - podprogram Spoznaj svoj domov -- Púchovská dolina v spevoch a hudbe -- žiadaných 1 500 € (nahratie a výroba CD z Púchovskej doliny, spolufinancovanie min. 5%) - projekt bude realizovaný z vlastných a iných zdrojov

2018 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór_2018 -- Zabudnuté poklady z doliny -- žiadaných 1 580 € (nákup krojových súčastí a propagácia, spolufinancovanie min. 5%)

2018 > FPU - Program 4.6 -- Koncerty cimbalovej ľudovej hudby z Púchova k 25. výročiu SR -- žiadaných 9 100 € (cestovné a propagácia, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nízke bodové ohodnotenie

2018 > TSK -- Váhisti tančia v novom -- žiadaných 409 € (tanečné topánky a propagácia, spolufinancovanie min. 50%)

2019 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór_2019 -- Vianoce na pomedzí -- žiadaných 2 395 € (prenájom techniky, nákup krojových súčastí a propagácia, spolufinancovanie min. 5%)

> 2020 > FPU - Program 4.3.2 -- Hej, koleda, koleda (Vianoce na pomedzí) -- žiadaných 10 280 € (nákup krojových súčastí, ozvučenie, osvetlenie, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: pre neoprávnené výdavky