OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Granty a dotácie

ÚSPEŠNÉ:

> 2012 > Nadácia SPP - Dedičstvo regiónov -- Púchovská dolina - naše dedičstvo -- schvalených 1 100 € (nákup krojových súčastí)

> 2013 > MK SR - podprogram 7.3 -- Návrat ku koreňom regiónu -- schvalených 1 000 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

> 2015 > MK SR - podprogram 7.3. -- Dedičstvo Púchovskej doliny -- schválených 1 500 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

> 2015 > TSK -- Tanečná obuv -- schválených 400 € (nákup tanečnej obuvy, spolufinancovanie min. 50%)

2016 > FPU - Program 4.2 -- "5 do 45" - 45.výročie FS Váh -- schválených 3 000 € (nákup krojových súčastí, zabezpečenie propagácie, prenájom svetelnej a zvukovej techniky, spolufinancovanie min. 5%)

> 2016 > Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici (cez žiadosť na TSK) -- schválených 500 € (ozvučenie, podpora programu FS Váh k 45.výročiu)

> 2017 > FPU - Program 4.2 -- Poklady z Omšenia -- schválených 2 000 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

2019 > Mesto Púchov -- „Malými krokmi k 50.výročiu FS VÁH“ – 1.časť -- schválených 1 000 € -- (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 10%) a dotácia 3 000 € pre Púchovskú kultúru s.r.o. na reprezentačný zájazd na festival do bieloruského družobného mesta Bobrujsk

2019 > FPU - Program 4.6 -- "Folklór a jeho zdieľanie" - FS Váh reprezentuje vo Francúzsku -- schválených 2 000 € (cestovné náklady, spolufinancovanie min. 5%)

2019 > FPU - Program 4.3.2 -- "Z Púchova cez Šumiac na Šariš" -- schválených 3 500 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

2019 > TSK -- "Fešácki muzikanti" -- schválených 500 € -- (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 50%) 

> 2020 > MK SR - Program 5.1 -- "Muzikanti vyhrávajú..." -- schvalených  3 000 € (žiadaných 6 000 €, nerealizované z dôvodu pandémie COVID-19)

> 2020/2021 > Raiffeisen BANK (Gesto pre mesto) -- Vzdelávajme sa v ľudovej kultúre nášho regiónu -- 1 000 €  

> 2021 > Mesto Púchov -- "Zaobstaranie krojových súčastí z Púchovskej doliny pre FS Váh Púchov - 50.výročie súboru" -- schválených 560 € -- (oprava a výroba krojových súčastí, spolufinancovanie min. 30%)

> 2021 > TSK -- "Zaobstaranie krojových súčastí pre FS Váh Púchov – 50. výročie súboru" -- schválených 800 € -- (výroba krojových súčastí, spolufinancovanie min. 50%)

2021 > TSK (PaKR) -- "V novom - po novom" -- schválených 1 400 € -- (výroba krojových súčastí, spolufinancovanie min. do sumy 1 745€)

2022 > Mesto Púchov -- "50. výročie súboru - Dolinami spomienkami" -- schválených 740 € -- (zvuk a svetlá - výročie súboru, spolufinancovanie min. 30%)

2022 > TSK -- "50. výročie súboru - Dolinami spomienkami" -- schválených 500 € -- (zvuk a svetlá, spolufinancovanie min. 50%)

2022 > FPU - Program 4.3.2 -- "Muzikanti pekne hrajú..." -- schválených 3 000 € (príprava hudobného CD, spolufinancovanie min. 5%) - NEREALIZOVANÉ V ROKU 2022

2023 > TSK -- "Trenčín dolinečka (krojové súčasti)" -- schválených 500 € -- (krojové súčasti - Selec, spolufinancovanie min. 50%)

2023 > TSK (PaKR) -- "Herbár ľudu Váhu - Horná Nitra" -- schválených 2200 € -- (fotenie, grafické sprqacovanie, fotoobrazy a kalendár na rok 2024, spolufinancovanie min. 4000 €)

2023 > FPU - Program 4.6 -- "Prezentácia Púchovského regiónu a Slovenska v Holandsku" -- schválených 2 000 € (cestovné náklady, spolufinancovanie min. 5%)

2023 > FPU - Program 4.3.2 -- "Šotíš pekný tanec je" -- schválených 2 000 € (príprava choreografie a nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%)

 

NEÚSPEŠNÉ:

> 2016 > FPU - Program 5.1 -- FS Váh mieri na festival do Nemecka -- žiadaných 3 325 € (autobusová doprava na zájazd, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nízke bodové hodnotenie projektu

> 2017 > FPU - Program 4.3.1 -- Poklad z Omšenia -- žiadaných 3 260 € (nákup krojových súčastí, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nezaradené do programu, odporučené podať opäť v rámci iného programu

2017 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór - podprogram Ukáž sa -- Truhlica pokladov z Omšenia -- žiadaných 1 500 € (nákup krojových súčastí a autorský honorár choreografa, spolufinancovanie min. 5%)

2017 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór - podprogram Spoznaj svoj domov -- Púchovská dolina v spevoch a hudbe -- žiadaných 1 500 € (nahratie a výroba CD z Púchovskej doliny, spolufinancovanie min. 5%) - projekt bude realizovaný z vlastných a iných zdrojov

2018 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór_2018 -- Zabudnuté poklady z doliny -- žiadaných 1 580 € (nákup krojových súčastí a propagácia, spolufinancovanie min. 5%)

2018 > FPU - Program 4.6 -- Koncerty cimbalovej ľudovej hudby z Púchova k 25. výročiu SR -- žiadaných 9 100 € (cestovné a propagácia, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nízke bodové ohodnotenie

2018 > TSK -- Váhisti tančia v novom -- žiadaných 409 € (tanečné topánky a propagácia, spolufinancovanie min. 50%)

2019 > Nadácia Poštovej banky - Grantový program Nápad pre folklór_2019 -- Vianoce na pomedzí -- žiadaných 2 395 € (prenájom techniky, nákup krojových súčastí a propagácia, spolufinancovanie min. 5%)

> 2020 > FPU - Program 4.3.2 -- Hej, koleda, koleda (Vianoce na pomedzí) -- žiadaných 10 280 € (nákup krojových súčastí, ozvučenie, osvetlenie, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: pre neoprávnené výdavky

2021 > FPU - Program 4.2 -- Šotyš pekný tanec je -- žiadaných 5 730 € (výroba kostýmov, spolufinancovanie min. 5%) - dôvod: nespadá vecne do programu