OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Darujte 2%

OZ FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV:

 • 2009 - vznik
 • 2010 -       0,00€ (nepodaná registrácia)
 • 2011 - 4 688,88€ (špecifikácia tu)
 • 2012 -       0,00€ (nepodaná registrácia)
 • 2013 - 2 431,15
 • 2014 - 5 424,22€ (špecifikácia tu)
 • 2015 - 6 887,80€ (špecifikácia tu)
 • 2016 - 5 104,19€ (špecifikácia tu)
 • 2017 - 3 543,80€ (špecifikácia tu)
 • 2018 - 2 530,73€
 • 2019 - 4 068,11€ (špecifikácia tu)
 • 2020 - 912,11€
 • 2021 - 3 266,87€
 • 2022 - 3 545,11€ (špecifikácia tu)
 • 2023 - 3 503,84€

Púchovské folklórne súbory Púchovček, Biela voda a Váh môžete podporiť aj poukázaním 2% zo zaplatenej dane prostredníctvom OZ FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV.

Potrebujete vedieť nasledujúce údaje:

-názov: FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV
-IČO: 42145732
-právna forma: občianske združenie
-adresa: Námestie slobody 1401, Púchov 02001

Jednoduché návody:

Zamestnanci

 • Do 15.2. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby pre Vás vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

SZČO

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie slobody 1401, Púchov 02001

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42145732

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnické osoby

 • Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie % z dane (IV. časť priznania). - Ak právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% a označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - podľa platnej legislatívnej úpravy.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FOLKLÓRNE SRDCE PÚCHOV

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie slobody 1401, Púchov 020 01

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42145732

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme Vám!