OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Naša ponuka

FOLKLÓRNY SÚBOR VÁH pôsobí od roku 1971 na folklórnych javiskách. Predstavili sme sa na mnohých scénach doma i v zahraničí. Naše choreografie boli ocenené na viacerých súťažiach a festivaloch.

V repertoári súboru spracovávame hlavne ľudovú kultúru jedného z najrázovitejších regiónov, s vlastnými špecifickými tancami a melódiami, ktorým je Púchovská dolina, ale aj blízke okolie ako Maríková, Červený Kameň a Kostolec. Doplnený je tancami a hudbou aj z iných regiónov Slovenska (Zemplín, Orava - Gorali). Členskú základňu súboru tvorí mládež od 15 rokov a pozostáva z tanečnej zložky a ľudovej hudby.

Ponúkame vystúpenia v trvaní od 10 do 60 minút, ale aj programy na firemné akcie, začepčenia na svadby a iné.

Pri darcovstve/sponzoringu pre súbor a občianske združenie ponúkame subjektom zverejnenie ich loga a mena na našej facebookovej stránke a webstránke, tiež možnosť prezentovať ich reklamný banner na nami organizovanej akcii alebo zabezpečenie folklórneho vystúpenia na firemnom/vianočnom večierku.  

Viac informácií o nás nájdete aj na: 

Internet:

Vystúpenia:

  • 0948 321 754 (Martin Rosina)

Svadby - začepčenie

  • 0948 321 754 (Martin Rosina)

Ľudová hudba:

  • 0908 456 343 (Filip Putala - súkromné akcie)
  • 0907 794 214 (Ivan Sadloň – vystúpenia)